FUN  RHYME  SERIES 268: ANG NAPIPINTONG GRAND REUNION NG ALLIEDBANKERS GROUP-PART 4

 

 

 

 

 

 

 

Kung mangyari nga at magkaroon ng  ORAS…

Ang pagdalo ni KAP sa REUNION BASH;

Mayroon na tayong TRIBUTE na ODA,

May ENGLISH VERSION at may TAGALOG PA!

 

 

 

Ang ENGLISH VERSION, syempre ang TUTULA…

Ang KUMARE kong SEKSING mag-SALITA;

Si MARENG CORA na POSTORYUSA,

Ganito ang ODE, first and second STANZAs, patikim MUNA!

 

 

ode-to-spring 

 

“He was born in FUJIAN, CHINA in JULY of ‘THIRTY FOUR…

A Chinese province with abundant stories and legends  of LORE;

FUJIAN is famous for its rare preservation of historical BUILDINGS,

That may have contributed unto KAPITAN’s fortunate & lucky UNDERPINNINGS!

 

 

“Our beloved KAPITAN’S story of rags-to-riches STATURE,

Was sensationalized by FORBES Magazine in one of its FEATURE;

It reported that he “worked as a janitor at a tobacco FACTORY…”

It added that “he mopped floors…”, just to pay his TUITION FEE!”

 

 

 

At ang tutula naman ng TAGALOG VERSION…

Na magbibigay  TUWA s’ating REUNION;

Dili’t iba kung di si RAUL SERRANO,

Malagong ang BOSES, ganda pa ang TONO!

 

 

 

At ang TAGALOG VERSION medyo MALALIM…

Sabi ni CORA ay PA-SIMPLEHIN;

Pero ang sabi ko’y MASISIRA PO—

Ang DISKARTE kong mahirap IHINTO!

 

panitikan

 

“Ang BIG BOSS naming si LUCIO TAN…

Tunay po syang  KINAGIGILIWAN;

Walang ere at wala ding YABANG,

Sa pagtratrabaho’y di po siya sanay na MAGDAHAN-DAHAN!

 

 

“Tunay nga ang mga TSINOY…

Katulad ng BOSS naming wari mo’y PLAYBOY;

Imbes na mag pasarap at mag PALABOY-LABOY…

Alerto, masipag at masigasig na parang KOBOY!

 

 

“Nagtapos ng Chemical Engineering sa F.E.U.,

Mahilig din po syang mag-sabi ng: “ I LOVE YOU”;

Kaya tuloy yaong mga dilag at CHIKITING…

Mistulang yakap-yakap sya para di MABANGIN!

 

 

“Subalit si Kapitan po ay tunay na MAKATAO,

Busilak ang puso at matulungin TODO-TODO;

Magaling ding makitungo at DUMISKARTE…

Kababaang loob, nagbigay sa kanya ng SWERTE!

 

 

“Sa larangan ng NEGOSYO ay tunay syang EKSPERTO…

Para bagang may MAGIC ang kamay nyang TOTOO;

Halos lahat na kanyang MAHAWAKAN,

Parang si Haring Midas ang syang TINULARAN!

 

 

“Nag-umpisa sa HIMMEL ang kanyang mga KUMPANYA…

At swerte ay dumating na halos ay KAAYAAYA;

Sunod-sunod na pong lumago at nag-USBUNGAN,

Mga kumpanyang di na halos natin MABILANG!

 

 

“May kuwento pang tunay marahil NANGYARE…

Kapag po siya sa ibang bansa ay may BYAHE;

Economy class ang kanyang ticket na BILI,

At ni hindi po siya NAG-AATUBILI!

 

 

“Bakit nga naman daw bibili ng FIRST CLASS,

E pareho din naman daw na pwedeng mag-CRUSH;

At sabay din naman ang dating sa HANTUNGAN…

Kahit FIRST CLASS nga daw ang syang iyong UPUAN!

 

 

“May kuwento pang tunay na KATAWA-TAWA…

Naglalaba daw ng medyas sa banyo o KUSINA;

Yaon ay kapag may biyahe sya at mag HOHOTEL,

Napakatipid …please don’t share this TALE!

 

 

“Mabait sa asawa, at istrikto sa ANAK…

Laki sa layaw, ayaw niyang MAGANAP;

Modelo syang tunay na ating HUWARAN…

Pero sa kaibigang tunay, sya po’y CHOKARAN!”

 

 

 

Si PETER YAP, syempre’y LIKE ang FUN RHYME BLOG…

Ituloy ko daw at baka kailanganin KAAGAD;

Pero ang CONSENSUS, wag muna sa HULYO,

Kaya ang ODE at ODA’y hahaba ng HUSTO!

 

 

abc-center

 

At suhestiyon ko nga ngayon kung MAMARAPATIN…

Ilagay sa BOOK na maganda ang PRINTING;

We’ll have pictures of our FELLOW ALLIED BANKERS,

Others may not like it, they might go BONKERS!

 

souvenir=program

 

SOUVENIR PROGRAM lang naman TYPE KO…

Para sa GRAND REUNION, may MEMENTO TAYO;

Pwede ngang mag-FUND RAISER on mag-SOLICIT PA…

Okey nga LAW FIRM ko kahit half-page SANA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply