FUN RHYME SERIES 283: ODANG ALAY PARA KAY TATAY- KABANATA 5

DAD-MAX-COLLAGE

[KINATHA KO PO ANG ODANG ITO BILANG PAGSASALIN NG BUOD NG BIOGRAPIKONG-AKLAT NA NAISULAT SA WIKANG INGLES AT PINAMAGATANG:  FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG,NA AKING DING INAKDA. ITONG SERYE PO NG ODA PONG ITO AY BILANG PASASALAMAT SA PAGKAKAHALAL NG AMING ITAY BILANG PANGULO NG PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION, INC. (“PVAI”), ISANG SAMAHAN NG MGA BETERANONG LUMAHOK AT LUMABAN PARA SA IKATATAGUMPAY NG DEMOKRASYA NOONG PUMUTOK ANG KOREAN WAR NOONG IKA-25 NG HUNYO 1950. ITO PO AY ISANG MALAKING PASASALAMAT DAHIL BILANG NAKAMULATANG TRADISYON  SA PVAI, ANG PAG-KA-PANGULO PO NG PVAI AY TAGURING INIRERESERBA LAMANG SA MGA OPISYAL NG MILITAR NA LUMAHOK SA KOREAN WAR NA NAG-TAPOS SA PHILIPPINE MILITARY ACADEMY. GINAWARAN SI ITAY NG SILVER STAR MEDAL NG PAMAHALAAN NG ESTADOS UNIDOS BILANG PAGKILALA SA KANYANG KABAYANIHAN NOON PANGALAWANG DIGMAANG PANG-DAIGDIG. GINAWARAN DIN SIYA NG GOLD CROSS MEDAL NG ATING BANSA KAUGNAY SA KANYANG PAGKAKALAHOK SA KOREAN WAR LALONG-LALO NA SA KANYANG KABAYANIHANG IPINAKITA SA BATTLE OF MIUDONG. NOONG IKA-27 NG HULYO 2016, IGINAWAD SA KAY ITAY NG PRIME MINISTER NG TIMOG-KOREA  ANG KATAASTAASANG ORDEN NG TAEGEUK (KAWANGKI NG ATING ORDEN NG SIKATUNA) NG BANSANG TIMOG-KOREA BILANG PAGKILALA SA KANYANG KABAYANIHAN SA BATTLE OF MIUDONG AT BATTLE OF YULDONG NOONG KOREAN WAR.]

 

 

 

Sa BATTLE OF  YULDONG mas lalong NAKILALA,

Ang mga PINOY na sundalo na naging BIDANG-BIDA;

Napabigkas tuloy si GENERAL MACARTHUR,

“FILIPINO soldiers are the best, now and HERETOFORE”!

douglas-macarthur

 

Sa BATTLE OF YULDONG maraming NAPAMANGHA,

Isang libong sundalong, mga PINOY gumawa ng HIMALA;

Apat-na-pung libong kalaban ang sa kanila’y LUMUSOB…

Mga kalabang ito’y nasupil at SUMUBSOB!

 

 

CHINA-SPRING-OFFENSIVE

 

Tinawag ng TSINA bilang kanilang “SPRING OFFENSIVE”,

Isip nila marahil ang PINOY ay maduduwag… “would you BELIEVE?”;

Katabi nila’y ang mga “Puerto Rican SOLDIERS”,

Sa kabilang tabi naman ay ang “Turkish Armed FORCES”!

 

DOUGLAS-MACARTHUR2

 

Nang lumitaw na sa abot-tanaw ang 40,000 TSINO…

Ang mga Puerto Rican at Turko halos nag tumba-HILO;

Nadarag marahil sa dami ng KALABAN,

Kamukat-mukatan silang lahat ay NAG-PULASAN!

 

YULTONG-MARKER

 

Naiwang tangi ang ating mga matatapang na SUNDALO,

Napalibutan sila ng mga komunistang TSINO;

Naitanong ko sa aking magiting na TATAY,

Ano ba ang sikreto at maraming TSINO’y NAPATAY!

 

BATTLE-YULTONG-10TH

 

Ang kabayanihang ipinakita nila TATAY,

Nagbunga ng mainam, mga mithiin at PAKAY;

Dahil sa pagkapanalo sa BATTLE OF YULDONG…

“TRUCE” tuluyang  nakamit, NOKOR forces ay TUMUMBALILONG!

 

BATTLE-YULTONG4

 

Ibinahagi ni ITAY ang sa BATTLE OF YULDONG ang naging SIKRETO,

Pero sa aking paningin ang Panginoong DIYOS ang naging ULO;

Kulang daw talaga ang mga TSINONG PULAHAN ng ARMAMENTO,

Kaya lahat sila’y halos napadpad sa SEMENTERYO!

 

SPRING OFFENSIVE1SPRING-OFFENSIVE2SPRING-OFFENSIVE3

 

Sa unang salpukan daw TSINONG nauuna’y may DALA,

Kapag nalugmok na’y hahalili ang isa PA;

Ang sandata ng una’y hahablutin ng HAHALILI…

Kaya silang lahat kamataya’y PINAGHELE!

 

DEATH-SCYTHE

 

Ang sumunod na yugto ng naging BAKBAKAN,

“HAND-TO-HAND combat” na ang syang NATURINGAN;

Mga bayoneta, sundang at matatalas na ISPADA,

Dahil nagkalapit na sila, mistulang parang naging TUPADA!

 

BAYONETS-WAR

 

Saksak dito, saksak DOON…

Tagpas sa leeg, tagpas sa TUMBONG…

Dugong pulang-pula halos ay SUMISIRIT…

Init ng labanan ay walang hintong SUMASAGITSIT!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Marahil maitatanong bakit TSINO ang KALABAN,

Dahil mga KOREANO ang sa una’y NAG-LABAN-LABAN;

Ang PULAHANG TSINA ang syang SUMAKLOLO…

Sa NOKOR FORCES, na malapit na noong MATALO!

 

 

Maraming ALLIED FORCES  ang nakakita ng LABANAN,

Mula sa malayo, tulong nila’y sa dasal IDINAAN…

Dapat ang labang ito ay maging isang TANGING MEMORIAL…

Ang TAPANG ng PINOY halos naging “GLADIATORIAL”!

FUN  RHYME  SERIES 282:  AN  ODE  TO  DADDY MAX YOUNG-PART 5

DAD-MAX-SALUTE-SOKOR

[THIS ODE  (PRESENTED IN A SERIES OF INSTALLMENTS) IS  A SUMMARIZED VERSION OF DADDY MAX’S BIOGRAPHICAL BOOK ENTITLED FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG;  IN CELEBRATION AND THANKSGIVING FOR HIS ELECTION THIS YEAR  AS PRESIDENT OF THE PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION INC. (“PVAI”), A POSITION IN THE PVAI WHICH HAS BEEN TRADITIONALLY RESERVED (SINCE PVAI’S INCEPTION) TO PHILIPPINE MILITARY ACADEMY GRADUATES. DADDY MAX IS RECIPIENT OF THE SILVER STAR MEDAL CONFERRED ON HIM BY THE U.S. GOVERNMENT BY REASON OF HIS HEROIC FEATS IN WORLD WAR 2. HE WAS ALSO CONFERRED THE GOLD CROSS MEDAL BY THE PHILIPPINE GOVERNMENT AS HE EMERGED AS HERO AT THE BATTLE OF MIUDONG, THE FIRST  BATTLE ENGAGED BY FILIPINO SOLDIERS IN FOREIGN SOIL DURING THE KOREAN WAR. ON JULY 27, 2016 THE SOUTH KOREAN GOVERNMENT CONFERRED UPON HIM THE HIGHEST ORDER OF THE TAEGEUK MERIT MEDAL IN RECOGNITION OF HIS HEROIC FEATS DURING THE KOREAN WAR IN BOTH THE BATTLES OF MIUDONG AND YULDONG. ]

 

NEGROS

 

When Dad Max first met in NEGROS ISLE the THOMASES,

As they were left by their Papa whom the Japs SEIZED;

They felt secured to be seen with a town HERO,

As earlier said, Dad Max slew the rapist-villain with a BOLO!  

 

 

ust-internment-camp

 

But it was CARRIE, the youngest whom Dad Max truly LOVED,

But the Thomases’ Mom was sort of thinking like KEBAB;

She wanted to reserve the most tender meat for LAST,

Being BLOOD SISTERS, the eldest Daisy was made as Dad Max’s MATCH! 

 

blood-sisters

 

Dad Max said Daisy was somewhat a COQUETTE,

Daisy was much in love with Dad who had an exciting VIGNETTE…

‘Twas even Daisy who proposed the ELOPEMENT,

But indeed, it was not a very good DEVELOPMENT! 

 

elopement

 

After they got married in martial STYLE,

They stayed for a while in the hills, so far, more than a MILE…

And Daisy’s mom ordered Daisy to be back in their ARMS,

Did not want Daisy to bear any FIREARMS! 

 

military-wedding2

 

And when the Japs were ultimately DEFEATED,

US servicemen abundantly & copiously CELEBRATED;

Drinking bars became the trend in Negros PROVINCE,

The Thomas family thought of earning much more CENTS!  

 

 

And the Thomases put up a bar of their OWN;

Lots of GI Joes started coming in like a BATTALION…

The daughters including Daisy were made to become HOSTESSES,

That’s the edict of their Mama, to jack up customers to its MOSTEST! 

 

ww2-us-soldiers

 

And those GI Joes came drinking, cavorting & COURTING…

 Daisy was not spared as that life-style was then TRENDING;

Daddy Max was still doing intelligence OPERATION,

Far away from the bar, as it was a superior’s COMMISSION!

 

us-servicemen-cavorting.jpg

 

 Word of this trending-courting reached Dad Max’s EARS,

And Dad Max did send a bunch of his PEERS;

At the bar they espied those jolly GI JOES,

Indeed the Thomases’ sisters have become those GI Joes’ JOS!

 

GI JOE.jpg

 

One morning at the dreary town PLAZA,

Two US servicemen laid dead like PIZZA;

Flat still on the ground with blood OOZING,

A lot of rumors went then A-BUZZING!

 

ernesto-mata

 

One of the dead US servicemen was Daisy’s LOVER,

And the suspicion rose up as high as a TOWER;

But Dad Max was not in that very PLACE,

Col. Ernesto Mata, Dad’s chief, vouched for his far-off assignment, as he FIRMLY ordered: “STOP THE CHASE”!

 

 

 

 

FUN RHYME SERIES 281: ODANG ALAY PARA KAY TATAY- KABANATA 4

 

[KINATHA KO PO ANG ODANG ITO BILANG PAGSASALIN NG BUOD NG BIOGRAPIKONG-AKLAT NA NAISULAT SA WIKANG INGLES AT PINAMAGATANG:  FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG,NA AKING DING INAKDA. ITONG SERYE PO NG ODA PONG ITO AY BILANG PASASALAMAT SA PAGKAKAHALAL NG AMING ITAY BILANG PANGULO NG PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION, INC. (“PVAI”), ISANG SAMAHAN NG MGA BETERANONG LUMAHOK AT LUMABAN PARA SA IKATATAGUMPAY NG DEMOKRASYA NOONG PUMUTOK ANG KOREAN WAR NOONG IKA-25 NG HUNYO 1950. ITO PO AY ISANG MALAKING PASASALAMAT DAHIL BILANG NAKAMULATANG TRADISYON  SA PVAI, ANG PAG-KA-PANGULO PO NG PVAI AY TAGURING INIRERESERBA LAMANG SA MGA OPISYAL NG MILITAR NA LUMAHOK SA KOREAN WAR NA NAG-TAPOS SA PHILIPPINE MILITARY ACADEMY.]

 

 

KOREAN-WAR-SNOW

 

Dumating sa Korea subalit napakalamig dahil sa YELO;

Winter clothing sa kanila’y,  mukhang ‘di naisama sa PLANO!

Kaya silang lahat ay nanginginig pati BUTO—

Sinipingan pati sila sa TENT ng mga AHAS, haba’y isang METRO!

KOREAN-WAR-SNOW2

 

Ang Commander nilang Col. Azurin ang NGALAN,

Talagang sila’y pinrotektahan at  IPINAGLABAN…

Inaway halos ang U.S. Commanding GENERAL…

Kailangan ng mga sundalong Pinoy ang clothing na THERMAL!

10th BCT parades at Rizal Coliseum prior to deploying to Korea

 

Dahil sa pakikipag-away ni Col. Azurin sa Heneral na KANO,

Nireklamong “insubordination” ang away KUNO…

Na-relieve tuloy itong si Col. AZURIN,

Pumalit si Col. Ojeda na PMAYEER DIN!

COL-AZURIN

 

At noon lamang sila nakatikim ng THERMAL,

Dati’y gabi-gabi silang giniginaw at NANGANGATAL…

Mabuti na lamang at sila’y PINAGLABAN…

Kung hindi talaga’y sakit ang dudulot sa TANAN!

 

 

Paggising sa umaga’y may kasiping pang AHAS,

Dahil galit pa rin ang Kano, sa open area sila muna INILIKAS!

Marami-rami din sa kanilang nakagat ng ULUPONG,

Buti na lang ay may alam sa first aid si DONG;

 

SNAKE-HANDLED2

 

Kaya’t pangkaraniwang tanawin sa umaga sa area NILA,

Naghahagisan ng ahas, pati mga cobra TILA;

Kung siguro’y tiyak nilang “edible” ang mga ahas na BUMABALANDRA…

Malamang ito’y iluluto nilang parang TINOLA!

 

At ang unang labanang naging sikat ang 10th BCT,

Ay sa Battle of MIUDONG, kung saan sila’y RUMEPEKE;

Inambush sila ng mga NORTH KOREAN FORCES,

Na-sorpresa sila, habang mga KOREANONG PULA, humihiyaw ang BOSES!

 

Sinilip ni ITAY mula sa kanyang PERISCOPE LENS,

Lugar ng mga NOKOR forces na patuloy ang OFFENSE;

At mula sa loob na kinalulunanan nyang tangke de GIYERA,

Lumabas si ITAY , nagdasal KAPAGDAKA!

BATTLE-AFTERMATH

 

Hinalbot niya ang “machine gun” sa ibabaw ng TANGKE,

Pinaulanan ng bala ang mga kalabang DOBLE-DOBLE;

Sa lakas ng putok ng machine gun, ramdam ni ITAY na sila’y NAHINTAKUTAN…

Ang mga kalabang komunista dagling NAGTAKBUHAN!

 

Patuloy pa ring rumatatat ang MACHINE GUN,

Sa kaliwa, sa dulo; pati sa KANAN;

Matapos humupa ang alikabok At PULBURA…

Apat na po’t dalawang NOKOR soldiers ay patay, takbuhan ang NATIRA!

 

KOREAN 69TH ANNIVERSARY

 

FUN  RHYME  SERIES 280:  AN  ODE  TO  DADDY MAX YOUNG-PART 4

DAD-MAX-SOLO-TV-PHOTO

[THIS ODE  (PRESENTED IN A SERIES OF INSTALLMENTS) IS  A SUMMARIZED VERSION OF DADDY MAX’S BIOGRAPHICAL BOOK ENTITLED FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG;  IN CELEBRATION AND THANKSGIVING FOR HIS ELECTION THIS YEAR  AS PRESIDENT OF THE PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION INC. (“PVAI”), A POSITION IN THE PVAI WHICH HAS BEEN TRADITIONALLY RESERVED (SINCE PVAI’S INCEPTION) TO PHILIPPINE MILITARY ACADEMY GRADUATES. DADDY MAX IS RECIPIENT OF THE SILVER STAR MEDAL CONFERRED ON HIM BY THE U.S. GOVERNMENT BY REASON OF HIS HEROIC FEATS IN WORLD WAR 2. HE WAS ALSO CONFERRED THE GOLD CROSS MEDAL BY THE PHILIPPINE GOVERNMENT AS HE EMERGED AS HERO AT THE BATTLE OF MIUDONG, THE FIRST  BATTLE ENGAGED BY FILIPINO SOLDIERS IN FOREIGN SOIL DURING THE KOREAN WAR. ON JULY 27, 2016 THE SOUTH KOREAN GOVERNMENT CONFERRED UPON HIM THE HIGHEST ORDER OF THE TAEGEUK MERIT MEDAL IN RECOGNITION OF HIS HEROIC FEATS DURING THE KOREAN WAR IN BOTH THE BATTLES OF MIUDONG AND YULDONG. ]

 

 

 

During the War, Dad Max was adored by a pretty DAME;

Dames, looking like stars, would try to snatch him from that FRIEND,

 As Dad Max was generous and  ACCOMMODATING…

Obliged himself to do quick trysting, in some kind of FLING!

 

Tragic-Love-Stories-macarthur 

 

It indeed looked as though the love  affair of an AMERICAN GENERAL…

Such LOVE AFFAIR with virtual ending that’s akin to a FUNERAL;

It was truly sort, well…a BIT of a mawkish TRAGEDY,

 But I will not further dwell on it as this FUN RHYME loves COMEDY!

 

 

 The pretty dame swayed Dad Max to ELOPE,

A crude military wedding was held in the HILLS…

The feasting was done with fruits such as a CANTALOUPE…

It was attended by bosses from the former FORT MILLS!

 

 

bad-guys.jpg

 

As the whole of the Visayas was under Jap RULE…

Dad Max turned guerrilla as though riding a MULE;

And an abusive Filipino guerrilla who had turned rapist and  boorish MAULER,

Became Dad Max’s villain and he brought that thug  6 feet down UNDER!

 

Fighting_Filipinos 

 

Dad Max’s popularity zoomed to its SUMMIT,

More women got captivated as they’d sort of SOLICIT;

For Dad Max became sort of a town HERO…

The rapist was gone, got killed by a BOLO!

 

Set of cartoon farm animals - chicken, pig, goat

 

Lines and queues would come to Dad Max’s DOORS,

They’re all happy and joyfully jumping on their FLOORS…

Bringing gifts to Dad Max , PIGS even goats & HENS;

As though they were giving Dad Max their respective STIPENDS!

 

 

 

For the villain has already passed AWAY…

It was a top American officer who told Dad Max to locate the PREY;

And on the jungle fastness with Dad Max’s TROOPS…

A fight to the end with the villain’s gang was witnessed by young bamboo SHOOTS!

 

 

daisy-thomas-cartoon 

 

 

The name of the pretty dame is Daisy THOMAS…

She’s not my Mom as their union came to PASS,

As there was a divorce law then in our COUNTRY,

Dad Max was able to win back his marital LIBERTY!

 

 

Daisy was a daughter of a quaint FILIPINA,

And her Dad is American from South CAROLINA;

Her Dad was incarcerated at the U.S.T. by the JAPANESE,

Eventually got sick, and soon Daisy’s dad PERISHED!

  

FUN RHYME SERIES 279: ODANG ALAY PARA KAY TATAY- KABANATA 3

dad-max2

[KINATHA KO PO ANG ODANG ITO BILANG PAGSASALIN NG BUOD NG BIOGRAPIKONG-AKLAT NA NAISULAT SA WIKANG INGLES AT PINAMAGATANG:  FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG,NA AKING DING INAKDA. ITONG SERYE PO NG ODA PONG ITO AY BILANG PASASALAMAT SA PAGKAKAHALAL NG AMING ITAY BILANG PANGULO NG PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION, INC. (“PVAI”), ISANG SAMAHAN NG MGA BETERANONG LUMAHOK AT LUMABAN PARA SA IKATATAGUMPAY NG DEMOKRASYA NOONG PUMUTOK ANG KOREAN WAR NOONG IKA-25 NG HUNYO 1950. ITO PO AY ISANG MALAKING PASASALAMAT DAHIL BILANG NAKAMULATANG TRADISYON  SA PVAI, ANG PAG-KA-PANGULO PO NG PVAI AY TAGURING INIRERESERBA LAMANG SA MGA OPISYAL NG MILITAR NA LUMAHOK SA KOREAN WAR NA NAG-TAPOS SA PHILIPPINE MILITARY ACADEMY.]

 

 

Noon namang sumiklab ang Digmaan sa BANSANG KOREA,

Ay katatapos lang ni Tatay maglakbay upang aral ay UMARYA;

Sa FORT KNOX sa Estados Unidos siya’y NAPADPAD,

Pinagaralan ng husto ang tangke de giyera, para ‘di ito SUMADSAD!

Fort_Knox

Nanguna siya sa isang EKSAMINASYON,

Pero mga katunggali nya’y naghain ng PETISYON;

Di daw dapat si Maximo’y IPADALA,

Mas may pinagaralan daw po SILA!

Student in the middle of an exam realises he has accidentally picked up dumb water.

Pinulong sila ng isang KORONEL,

Lahat sila’y pumirma sa sulat na PETITION ang “LABEL”;

Second year high school lang daw kasi ang ang si ITAY ay TINAPOS,

Dapat daw ang paglalakbay ni ITAY ay mistulang IGAPOS!

marcos-soliman

Nagwawala na halos, at tunay na mga reklamador SILA,

Gusto ng bawat isa’y makapunta ng AMERIKA;

Dapat ay isang “high school grad” daw ang MAIPADALA,

Mas maigi daw kung “college graduate” PA!

Nagsalita si Koronel MARCOS SOLIMAN,

Pinagsabihang silang lahat ay di dapat MAKIALAM;

Ang resulta ng eksaminasyon ay dapat na IGALANG…

Sabi nya’y: “Lahat kayong reklamador, mukhang mga KULANG-KULANG!”

fort-knox-staff

Sa FORT KNOX ay nakilala ni Tatay isang Kanong OPISYAL,

Tutulungan daw syang sa COLLEGE ay  makapag-ARAL,

Dangkasi’y meron sila sa U.S. ng natatanging “SPECIAL TEST”,

Kapag naipasa’y pwede nang sa COLLEGE ay mag-ENLIST!

cat-test-us

At naipasa nga po ng aking TATAY,

Aba’y nang malaman, Inang ko’y halos HINIMATAY;

Ang pangarap ni ITAY na maging “COLLEGE GRAD”,

Mukhang ito’y, sa wakas ay MATUTUPAD!

geography

Subalit ang pangarap  ni ITAY ay NAUNSYAMI,

Kulang daw ang eksaminasyon na syang NAPILI;

Wala daw kasing Philippine HISTORY at GEOGRAPHY,

Sabi ng ating Director of Public Schools, sya’y “VERY SORRY”!

 

 

 

Kaya’t sa pagdating ni Tatay sa PINAS, balita ukol sa KOREAN WAR ay LUMABAS—

Naghanda sa paglalakbay kaagad, kailangang tumulong…bilis at PAGASPAS…

Ang UNITED NATIONS ay nagkaroon ng PULONG,

Ang 10th BCT, ay dapat SUMULONG upang MAKATULONG!

10th BCT parades at Rizal Coliseum prior to deploying to Korea

FUN  RHYME  SERIES 278:  AN  ODE  TO  DADDY MAX YOUNG – PART 3

maximo-YOUNG--PHOTOS

[THIS ODE  (PRESENTED IN A SERIES OF INSTALLMENTS) IS  A SUMMARIZED VERSION OF DADDY MAX’S BIOGRAPHICAL BOOK ENTITLED FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG;  IN CELEBRATION AND THANKSGIVING FOR HIS ELECTION THIS YEAR  AS PRESIDENT OF THE PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION INC. (“PVAI”), A POSITION IN THE PVAI WHICH HAS BEEN TRADITIONALLY RESERVED (SINCE PVAI’S INCEPTION) TO PHILIPPINE MILITARY ACADEMY GRADUATES. DADDY MAX IS RECIPIENT OF THE SILVER STAR MEDAL CONFERRED ON HIM BY THE U.S. GOVERNMENT BY REASON OF HIS HEROIC FEATS IN WORLD WAR 2. HE WAS ALSO CONFERRED THE GOLD CROSS MEDAL BY THE PHILIPPINE GOVERNMENT AS HE EMERGED AS HERO AT THE BATTLE OF MIUDONG, THE FIRST  BATTLE ENGAGED BY FILIPINO SOLDIERS IN FOREIGN SOIL DURING THE KOREAN WAR. ON JULY 27, 2016 THE SOUTH KOREAN GOVERNMENT CONFERRED UPON HIM THE HIGHEST ORDER OF THE TAEGEUK MERIT MEDAL IN RECOGNITION OF HIS HEROIC FEATS DURING THE KOREAN WAR IN BOTH THE BATTLES OF MIUDONG AND YULDONG. ]

 

 We will now go back to Dad Max’s war EXPLOITS,

As I don’t want your mind to wander as well as your THOUGHTS…

Let’s get back to Dad Max’s colorful life STORY,

Read it all by heart, but please don’t be in a HURRY!

 

 

Japanese_surrender

 

Following the surrender of the Japanese ARMY,

Peace then reigned as Dad Max reunited with his foster FAMILY;

And Dad Max topped a scholarship EXAMINATION,

To Fort Knox Armored Force School for further military EDUCATION!

Fort_Knox

 

 

But the other examinees who tried and FAILED,

Wrote a petition as though they have been JAILED;

They questioned the decision of sending Dad Max to Ft. Knox SCHOOL…

Even pictured Dad Max as some nincompoop and FOOL!

 

 

UNRULY

 

They wrote and pleaded that Dad Max was UNQUALIFIED,

Even deprecated his schooling, and they’re not SATISFIED…

They supplicated that a high school grad must be the one SENT,

They even said a college grad is better as choice for it has the better TALENT.

 

Ft.McKinley

 

But the Filipino Colonel who was then IN CHARGE,

Summoned the petitioners and assigned a loyal SARGE;

To tell these examinees that the decision won’t be CHANGED,

But the examinees got unruly and some even went DERANGED!

 

 

marcos-soliman

 

And so the Colonel named MARCOS SOLIMAN was compelled to SPEAK,

And his speech was quite brief and even mischievously  UNIQUE…

He told the bunch of unruly examinees massed in a large ROOM…

“Can’t understand why you college and high grads act like MORON!”

 

PAL-C47A-35DL-at-Nichols 

 

And so Dad Max flew  to the UNITED STATES,

He got further education, sort of raising his STAKES;

It was at the Armored Force School in Louisville, KENTUCKY;

Mastered an armored tank’s  operation and got a glimpse of the GOLD DEPOSITORY!

 

FUN RHYME SERIES 277: ODANG ALAY PARA KAY TATAY- KABANATA 2

 

daddy-max-solo

[KINATHA KO PO ANG ODANG ITO BILANG PAGSASALIN NG BUOD NG BIOGRAPIKONG-AKLAT NA NAISULAT SA WIKANG INGLES AT PINAMAGATANG:  FOREVER YOUNG: A WALK THROUGH THE LIFE OF MAXIMO PURISIMA YOUNG,NA AKING DING INAKDA. ITONG SERYE PO NG ODA PONG ITO AY BILANG PASASALAMAT SA PAGKAKAHALAL NG AMING ITAY BILANG PANGULO NG PHILIPPINE EXPEDITIONARY FORCE TO KOREA VETERANS’ ASSOCIATION, INC. (“PVAI”), ISANG SAMAHAN NG MGA BETERANONG LUMAHOK AT LUMABAN PARA SA IKATATAGUMPAY NG DEMOKRASYA NOONG PUMUTOK ANG KOREAN WAR NOONG IKA-25 NG HUNYO 1950. ITO PO AY ISANG MALAKING PASASALAMAT DAHIL BILANG NAKAMULATANG TRADISYON  SA PVAI, ANG PAG-KA-PANGULO PO NG PVAI AY TAGURING INIRERESERBA LAMANG SA MGA OPISYAL NG MILITAR NA LUMAHOK SA KOREAN WAR NA NAG-TAPOS SA PHILIPPINE MILITARY ACADEMY.]

 

tsismis

 

Nagkataong kay Tatay ay may nagpaswit ng TSISMIS,

Binigay ang pangalan pati ang naturang ADDRESS;

Hinanap ni Tatay ang sinasabing TIRAHAN,

Tagumpay nyang nakita, naku nagka-DRAMAHAN!

 

father-hugging-son2

 

Niyapos agad ni Tatay ang AMA nyang TUMAMBAD,

Naging prangka si Lolo William, “and it was very SAD”;

Takot pala itong si Lolo William sa ASAWA…

Kaya’t ang sabi nya: “it’s time to go, so sorry my KIDDAH!”

 

vagabond-child

 

At tuluyang naglayas na nga si TATAY,

Hindi na bumalik kay Lola GENIA sa kanilang BAHAY;

Kung saan saan si Tatay SIMO ay NAPADPAD …

Isip at gunita nya’y para bagang LUMILIPAD!

 

Hobo Cartoon

 

Matapos mamuhay na parang BAGABONDO,

Halos ayaw nang mabuhay pa sa’ting MUNDO…

Mabuti nga at may mabuting taong NAGHIKAYAT,

Naging shipping clerk siya sa barkong NAGLALAYAG!

 

The Sound China Sea

 

Sa MV Legaspi nga sya ay NANUNGKULAN,

Kumikita na sya ng sahod na tingin nya’y MAINAM…

Di na naisip pang magsunog ng kilay sa PAG-AARAL…

Buong akala nya’y trabaho nya’y pangmatagalang BALABAL!

 

Sailor Reading Chicago Daily Tribune

 

At pumutok nga po ang Pangalawang Guerra MUNDIAL,

Lahat ng barko sa bansa’y na DIDAL;

Kinumander po ng Estados UNIDOS…

Naging sundalong USAFFE si ITAY, sa gulo’y NADALUSDOS!

 

usaffe

 

At ang mithiing-misyon na sa kanila’y INIATANG,

Maghatid ng supplies, pagkain at SANDATAHAN…

Para kapabilidad ng mga sundalong LUMALABAN…

Sa mga Hapones, ay lalong MATIBAYAN!

 

CAPZISED-SHIP

 

Nasukol isang araw ang barko NILA,

Habang mga Hapones binobomba ang MAYNILA;

Napilitan silang tuluyang SUMUKO,

Barko nila’y nasunog, nahagip ng bomba bago MAKALIKO!

 

silver-star-medal

 

Sa kanyang kabayanihang ipinakita sa DIGMAAN…

Si ITAY ay ginawaran ng medalyang parang PANG-MAYAMAN;

Aba’y SILVER STAR MEDAL ang iginawad sa kay ITAY,

Gawad sa kanya, pagkilala sa pakikipaglabang halos kanyang IKINAMATAY!

ateneo-dad-max3