FUN RHYME: SOCIAL DISTANCING; MAHIRAP SA METRO-MANILA NA ISPELENGIN  

 

COVID-GRENADE

[As  though  a  seeming  a  hand-grenade  which  exploded,  the  COVID  pandemic registered a tremendous spike recently. Government authorities initially gave the explanation that due to the increased number of testing centers, the COVID-testing results will naturally increase accordingly. But the more plausible and perhaps, a more logical reason, is the population density here in Metro-Manila, which surely would make it easy for the virus to effect its transmission. SOCIAL DISTANCING IS A PROBLEM WHEN POPULATION DENSITY IN METR0-MANILA HAS INDEED RISEN.]

KAMAKAILAN NGA AY TUMAAS ANG ARAWANG TALA…

NG MGA COVID INFECTIONS, HALOS PARANG NAGWAWALA;

NAKAGIGIMBAL AT TUNAY NA NAKAKATAKOT – –

NAG-PAPANIC NA ANG DRAYBER NAMING SI PINGOT!

 

ANG UNANG EKSPLENASYONG IBINIGAY NG MAY KAPANGYARIHAN…

AY DAHIL NGA DAW DUMAMI ANG TESTING CENTER NA TANAN;

KAYA MAS MARAMI ANG SIYANG NA-TE-TEST- –

AT SYEMPRE NGA DARAGDAG PO SA STATISTICS!

 

covid-sysiphean-labor

EH, TALAGA NGA NAMANG PALA MAG-KAKAROON NG SPIKE NG COVID DITO SA KALAKHANG MAYNILA…

DAHIL SA POPULATION DENSITY PALA’Y, METRO-MANILA ANG SIYANG NANGUNGUNA;

NATION-WIDE, MAY POPULATION DENSITY NA 368 BAWAT KUADRADO KILOMETRO – –

AT SA NCR NAMAN, HALOS 42,000 BAWAT KILOMETRONG KUADRADO!

 

SA BUONG REHIYON NG ASEAN, NAGUNGUNA SA PEOPLE DENSITY ANG PINAS…

KAYA NAMAN ANG PAGRAGASA NG COVID, AY LUMALAGASGAS;

ANG INDONESIA NGA NA PINAKAMALAKI ANG POPULASYON – –

MERON LANG 142 PEOPLE  PER SQUARE KILOMETER, ANG SYANG KANILANG “MENSURATION”!

metro-manila-hi-density

 

KAYA KUNG ATING GAGAMITIN ANG ATING IMAHINASYON…

AT KAUNTING MATH AY SAKA MABILIS NA COMPUTATION;

EH, SA ISANG METRO-KUADRADO PALA TALAGA – –

SANG-KATUTAK, ANG SALANSAN NG TAONG HALOS AY MAGKAKADIKIT AT MAGKAKASAMA!

ALA E, MAHIRAP NGANG ISPELENGIN SA MAYNILA ANG “SOCIAL DISTANCING”…

PAANO NGA YAAN OTOY, KUNG HALOS KAYO’Y MAGKAKA-SIPING;

KAYA ANG UNA PALANG DAPAT NA SIYANG MAGING GAWAIN – –

AY MAIBALIK ANG MAS MAIGTING NA PROGRAMA NI MACOY,  NA “FAMILY PLANNING”!

family-planning

 

AT HABANG WALA PA’Y HUWAG MUNA PO TAYONG MAG-SIPING-SIPING!

FUN RHYME: LET’S RESPECT THE POSITION OF LEADERSHIP

 

 

 

[Our country is viewed by most political analysts as having not truly achieved a deep sense of NATIONHOOD. And it could be that most of our countrymen today have in part lost RESPECT for our leaders. Though many would contend that some of our leaders do not appear as respectable enough, we much impressed upon us all that respect ought to be accorded the position they occupy. The very reason that elected officials carry a limited term is to allow their people to change them if they indeed have not worked for the welfare of the whole. Still however, we have to show and profess respect for our leaders to achieve and promote DISCIPLINE. Indeed, I still believe that for our country to move forwards unto PROGRESS, we need to have DISCIPLINE as our perpetual GUIDE.]

 

Let’s all show respect for every  position of LEADERSHIP…

That’s the best way to move forward, to enable indeed the CAPTAIN OF THE SHIP;

Respecting people is so very IMPORTANT – –

So that everyone, won’t be from their goal be placed so DISTANT!

RESPECT-BLOG1

 

Being rude and inconsiderate is a trait of SELFISH PEOPLE…

Those RUDE, will surely never be one’s eye’s APPLE;

And if you sow DISRESPECT, that will surely be a CURSE – –

If you expect to be RESPECTED, it’s not bought,  though you may have a fat PURSE!

RESPECT-BLOG2

A quote one said that too much rights,  invites a lack of RESPECT…

It might really be true, as too much rights would be sorely INCORRECT;

There’d be room for abuse and even MIS-USE – –

Being disrespectful, could even end up into a CALABOOSE!

RESPECT-BLOG3

But others mistakenly feel that they’d look so REAL…

If they can bash on FB, a congressman, a senator, or even a GENERAL;

They’d even feel that they’d be deemed as BRAVE and COURAGEOUS – –

It’s as though they have put one over another, and that they’d feel so PRESTIGIOUS!

RESPECT-BLOG4

Let’s not equate being DISRESPECTFUL, as  BRAVERY…

For it’s not even a mark of GALLANTRY;

You may indeed feel that you’re FEARLESS and PLUCKY – –

Perhaps, you were indeed just DARN LUCKY!

 

RESPECT-BLOG5

To achieve indeed a sense of real NATIONHOOD…

That would propel our nation into great progress, in all LIKELIHOOD;

Is for us to sow and practice RESPECT, an intense form of BROTHERHOOD – –

By espousing and showing RESPECT for our leaders, to erase the BAD, and ennoble the GOOD!

 

 

respect-BLOG6

FUN RHYME: ANG KABALINTUNAAN NG ATING PAGKAKA-BANSA at ANG COVID PANDEMIC

 

[Some quarters are saying that our country is losing the WAR against the COVID PANDEMIC due to the continuing spike in the number of new infections. But it is simply because the testing centers has increased and has become more intensive. The spike can also be justified by the fact that in all of the countries within the ASEAN region, the PHILIPPINES has the highest POPULATION DENSITY, for which reason the rate of community transmission will become more rapid.  The other factor that would see through our TRIUMPH in this battle is DISCIPLINE among our ranks and compliance as well as ODEDIENCE to the rules promulgated by the authorities.] 

 

Ang ating pagiging BANSA ay medyo parang ASIWA…

Dahil para bagang tayo ay hindi pa tunay na BANSA;

Hindi pa rin MAGKA-ISA, o kaya ay MAGSAMA-SAMA – –

Mukhang meron po talaga  tayong MALAKING PROBLEMA!

Sinasabi ng ilang pantas, tayo daw ay SOBRANG REGIONALISTIC…

Hindi pa raw natin talaga naaarok na maging NATIONALISTIC;

Dahil nga daw naman sa dami ng REHIYON at mga DIALEKTO- –

Wala pang tunay na NATIONHOOD na naikintal sa ating ISIPAN at ULO!

 

Bakit nga naman, ang ating mga KABAYAN…

Gagawin pang BUTT of JOKES, ang ating  MAMAMAYAN;

Yaong hindi magagandang ASAL ng ILAN – –

Ipagbabando pa at ikakakalat na para bagang ULAN!

Hindi din tayo halos ugaling gumalang sa KAPANGYARIHAN…

Marahil dahil nga sa mga dinanas sa NAKARAAN;

Sinupil ng mga KASTILA ng higit sa TATLONG DANTAON- –

Kaya pati ngayon, para bagang galit na sumunod sa BATAS at REGULASYON!

Tingnan po na lamang ninyo sa mga INTERSEKSYON…

Kahit nga ngayong dapat maging “cautious” sa “MOTORISTS’ LOCOMOTION”;

Magpupumilit na humimpil sa INTERSECTION BOX – –

Dahil kahit na RED na ang LIGHT, ang sasakyan pilit pa ring ii-SWAK!

 

Ang tingin ng kapwa natin sa ating mga PINUNO…

Para bagang lahat na ay sarili lamang ang siyang PINU-PUNO;

Para bagang hindi na inisip at kinaligtaan na lang ang IBA – –

Makasarili daw at lahat ay hindi daw KAKAIBA!

 

Yaong ugaling-galit marahil sa mga NAMUMUNO…

Nagsimula noong ang mga KASTILA ay naging PASIMUNO;

Nang pagmamalupit at pang-LILINLANG – –

Kaya pati ngayon, yaon pa rin ang pananaw ng ating KAWAN!

 

Batay sa ating KASAYSAYAN, ay mga latak daw  ng LIPUNAN…

Yaong mga KASTILALOY, na ipinadala sa ating BAYAN;

Kaya marahil hindi naging mahusay na EHEMPLO – –

Hindi sila wasto’t, maawain at hindi rin MAKATAO!

 

Ngunit yaan ay halos isang siglo nang NAKARAAN…

Kaya dapat na nating iwaksi at KALIMUTAN;

Ngayon ay dapat nang magkaisa TAYO- –

Lalo na’t rumaragasa ang PANDEMYANG  dala ng DEMONYO!

 

Marami ang nagsasabi at talagang  NANGGAGALAITI…

Mali daw ang pamumuno at ‘di darating sa MABUTI;

Kesyo ganito daw ang dapat at maganda daw ang LULUWAT – –

Subalit, sino ba ang eksperto sa PANDEMYA, ang U.S.A. nga’y halos NAWARAT!

Dapat lamang marahil, tayo’y maniwala ng LUBOS…

Na ang ating mga namumuno ay tumutulong ng TALOS;

Iisang BANSA lamang po naman lahat TAYO – –

Kapag hinangad nila ang MALI, lahat tayo, pati sila’y TALO!

Maraming nagsasabi na ang kampanya laban sa COVID PANDEMIC…

Ay ‘di daw mag-tatagumpay, at dapat daw ay MAGPALIT;

At kanilang ingunguso ang araw-na-araw na INFECTION SPIKE – –

Wala na daw pag-asa na ang SAKIT, ay tuluyang ma-WIPE!   

Ang pagdami po ng COVID CASES sa atin BANSA…

Hindi po naman dapat natin ngang ang pagtaas ay IKABAHALA;

Dahil ang POPULATION DENSITY po natin kung ikukumpara sa mga bansa sa ASEAN – –

Ang PINAS po ang siyang pinakamataas ang DENSITY … PEKS MAN, TOTOO YAN!

Lalo na nga sa METRO-MANILA, na halos ay isang MEGA-CITY…

Grabe po sa lugar na ito ang POPULATION DENSITY;

Kaya mag-muni-muni tayo pong LAHAT – –

Kaligtasan ng buong BANSA, kung tayo po’y  susunod,  ay darating ng  MALUWAT!

Kaya nga po ang TRANSMISSION RATE at TUMAAS…

Dahil ang COVID spread ay PAPAGASPAS;

Kung ang mga tao’y halos magkaka-DIKIT- –

Lalo na sa mga INFORMAL SETTLEMENTS, na halos bahay KABIT-KABIT!

 

Dapat ikintal natin sa ating PAG-IISIP…

Ang pag-galang sa KAPANGYARIHAN dapat nating sundin at tayo’y maging “STRICT”;

STRICT sa PAGSUNOD, dahil dapat ganun ang MOTTO – –

Dahil pagdating ng araw na ang inyong GUSTO ang siyang namuno, baka mas maraming LAIT ang aanihin po NITO!

Kaya dapat IKINTAL sa ating KAMALAYAN…

Respeto sa POSISYON ay dapat maging KAUGALIAN;

Kung puro “BASHING against our leaders will endlessly CONTINUE “- –

This BASHING scenario will deprive us all, from a LIFE that’s  free from CHAOS, STRIFE and BUGABOO!

STAY SAFE AND LET’S FIGHT COVID TILL IT IS DEFACED!

FUN RHYME No. 366: BIRTHDAY GREETINGS UNTO MY SISTER WANDRA

 

wandra-navy-gear

[BIRTHDAY GIRL WANDRA, my cute and feisty sister is shown here garbed in a seeming military attire, as though intimating that she is BRAVE, COURAGEOUS and at times STERN. But deep in her heart, she is SOFT, FRAGILE and LOVING. That leg of a photobomber which sort of projected at the foreground is DAVE’s, WANDRA’s significant OTHER. WANDRA with her hubby DAVE and their TWO (2) children: DAVO and DANA, recently flew to SCOTLAND as DAVE’s mom got sick, but it would seem that DAVE’s mom is out of danger already. HAPPY BIRTHDAY DRA!]

 

Maligayang bati sa aming KAPATID na bunsong BABAE…

Siya ang isa sa aming mga PRINCESITA, at ang isa pa’y kanyang ATE;

Dalawa lamang silang babaeng naging anak ni DADDY at MOMMY – –

Pang-anim at pang-pito sila, kaya po kami ay DUMAMI!

wilma-solo

Dalawang tinuruan ng husto upang maging mahusay sa PAMAMAHAY…

Ang ATE niyang si WILMA, na magaling sa pagluluto at malamig din ang KAMAY – –

Malamig ang kamay, kaya nawiwiling magtanim ng mga HALAMAN – –

Subalit kung sa pagluluto pa rin, siya po ang tampok at NUMBER ONE!

Si WANDRA naman ay magaling sa larangan ng ARTISTRY…

Magaling sa INTERIOR DESIGN, at mahusay pang DUMISKARTE ;

Magaling din siyang tunay sa PAGDIDIBUHO – –

Kaya kapag ukol sa DEKORASYON, siya ang may ULO!

Scotland

Subalit nasa malayong paglalakbay si WANDRA NGAYON…

Nasa bansang SCOTLAND, at doo’y NAGLILIMAYON;

Sa mga MUSEO, sa LOCH NESS at saka sa  INVERNESS- –

Mukhang balak hulihin itong “mythical creature” na si NESS!

lochness

Sa MUSEO, ay mukhang nakakita na rin po SIYA…

Nang ma-iuuwi sa aking JAR, ‘sang pasalubong na magbibigay SAYA – –

Mukhang meron na siyang napupusuang SUKBITIN;

Dangkasi nga lang daw, maliit raw ang bulsa niya’t

baka ‘dili magkasya RIN!

vase-museum-scotland

Mukha ngang sa MUSEO’y may hinablot na nga SIYA…

Pumalpak lang ng kaunti, at ang FRAME ay BUMALANDRA;

Hindi naman siguro mapapag-kamalang KUKUNIN- –

Dahil ang hitsura ng PICTURE FRAME, ay maayos at “HANGING” pa RIN!

inverted-frame-wandra

HARRY POTTERISH nga ang mga gusali DOON…

Parang JAMES BOND movie scenes, nga daw ang mga siyudad at NAYON;

Pati ang OWL ni HARRY POTTER ay nakilala na NILA – –

Balak daw ng OWL na mangibang bayan at sa SCOTLAND ay SAWA NA!

owl-harry-potter

Maligaya at masaganang kaarawan sa iyo DRA…

Mukhang magtatagal pa kayo diyan sa iyong PAG-GAGALA at TRALALA;

Pag-nahuli mo na sa LOCH NESS yaang si NESSIE – –

Pa-picture ka agad kay DAVE o kahit na nga SELFIE!

MALIGAYANG KAARAWAN SAYO WANDRA!

 

wandra-family

“Co-latha breith sona”; that’s SCOTTISH-GAELIC which says: “GOOD WISHES FOR YOUR BIRTHDAY!”

 

 

 

 

 

 

 

FUN RHYME No. 365: BIRTHDAY GREETINGS UNTO ATTY. BARBARA ANNE “BABSY” MIGALLOS:

babsy-migallos

[BIRTHDAY GIRL BABSY is shown in this photo with a broad and mirthful smile.]

Happy birthday to our batchmate ATTORNEY BABSY…

She’s a very assiduous person as you will all SEE;

As she is currently the Secretary and Executive Director of PHILEX MINING CORPORATION – –

She’s Secretary too of the NICKEL ASIA CORP., world’s producer of LATERITIC ore in PROFUSION …

And there are about FIFTEEN (15) more corporate entities in her BIOGRAPHICAL SUMMATION!

philex

She’s an INSPIRING PERSON because she’s able to WALK her TALK…

Whenever she makes a PROMISE, people can bet  mounds of FUNDS, as she’s never a GAWK;

She has an inborn sense of FOCUS, believing that big things in LIFE are worth DREAMING – –

Despite all frustrations, she’d make the dream a reality, by much PUSHING and PRODDING…

She’d do whatever it takes, till the goal is reached, via victorious SMASHING!

accralawfirm

She started out LITIGATING and she became SENIOR ASSOCIATE at ACCRA…

She looks so CHEERFUL and almost always UNWORRIED, a picture of RHATHYMIA;

Subsequently ascended as PARTNER and eventual MANAGING PARTNER of the ROCO KAPUNAN MIGALLOS  OFFICES – –

And she would press on EXCELLENCE, under her  own managerial AUSPICES …

A stickler for ACCURACY and PRECISION, in   her lawyers’ duties and their ACCOMPLICES!

migallos-luna law

She graduated CUM LAUDE and was our batch  SALUTATORIAN…

‘Twas at the UP COLLEGE of LAW – – a bit BOURGEOIS , a bit PLEBEIAN;

She ranked THIRD in the 1979 BAR EXAMINATIONS – –

Started straight and serious into steep lawyering career, despite all those work DISTRACTIONS…

Culminating thereby into success, achieving much of  her lawyerly AMBITIONS!

UP Law

 

leo-babsy-traits

LEOs  born on August 8 can be seen as unemotional or even DISTANT…

But they’re simply self-disciplined and they surely can reach success in an INSTANT;

Though they’re often forced to climb the hard road to success, they won’t do it any other WAY – –

Their eagerness to earn every opportunity, is in their TRUE CHARACTER and SWAY…

But with the dawning of more SUCCESSES, they’d  burst in LAUGHTER, and would even do a SASHAY!

opera-singer-babsy

On your natal day, on this STATELY SATURDAY, with greetings from an ASPIRING POET…

I fervently hope and pray that you’d cut down on your DIET;

Take care of your health, and try to do VEGGIES and FRUITS – –

As you’ve a  PRIDE and JOY of a DAUGHTER, in the person of ANNA DINNAH, who’s a splendid CHANTEUSE …

We could perhaps sing, dance and carouse (after this pandemic is over), and I’ll offer a SONG and a TOAST!

HAPPY BIRTHDAY BABSY!

FUN RHYME No. 364: BIRTHDAY GREETINGS UNTO LRA DEPUTY ADMINISTRATOR BOB LEYRETANA

Robert_Nomar_Leyretana

 

Happy happy birthday to you, Attorney BOB…

Being a LEO born on August 10, you’re like UNCLE BOB;

UNCLE BOB was a TV personality then, who was full of humor, and OPTIMISM – –

Your advantage my FRIEND, is that when entertaining, you won’t stop till your audience’s sides go SPLITTING!

Bob-leyretena2

 

Attorney BOB is a dedicated and committed official of the LRA…

‘Tis the LAND REGISTRATION AUTHORITY, since he joined in 2003;

He started his career in LRA as Chief of the Law DIVISION – –

And he went up the bureaucratic ladder,  until his present esteemed POSITION!

bob-seminar-speaker

As Deputy Administrator, he had such a  unique OPPORTUNITY…

To serve at the LRA from August 2016 to June 2017, as ADMINISTRATOR OIC;

He’s a walking law book on matters pertaining to LANDS and TITLING – –

And those top brass in the LRA would seek his KEN when they’re GAWKING!

Atty Leyretana-speaker2

Prior to Sir BOB’s stint in the government SERVICE…

He was much honed in extensive private PRACTICE;

‘Twas in the field of land titling from 1994 to 2002 – –

Which really put his skills and talent to an office which needed it TOO!

ateneo-law-logo

 

Sir BOB is a proud product of public EDUCATION…

When he graduated both in elementary and secondary ,  was First Honorable MENTION;

He earned his AB Political Science from U.S.T. as a working SCHOLAR – –

Snatched a Juris Doctor degree, from ATENEO Law, again as a university SCHOLAR!

MCLE

 

In recognition of his competence in public service and  GOVERNANCE…

Sir BOB was conferred by the President with the rank of CESO II, the second highest, among RANKS;

With his stellar expertise in the field of land titling and REGISTRATION – –

He’s one among the most sought after lecturer  in Mandatory Continuing Legal EDUCATION!

 

A cartoon illustration of a judge holding a gavel.
A cartoon illustration of a judge holding a gavel.

On this your NATAL DAY, this MARVELOUS MONDAY…

I hope to see you as a JURIST some other DAY;

Your exceptional knowledge on LAND REGISTRATION LAW- –

Will surely be an asset for those in the collegiate court, whose KEN in those matters are a bit RAW!

HAPPY BIRTHDAY BOSS BOB!

happy-birthday-tuba

A SEEMING ABSENCE OF NATIONHOOD AND THE DISCIPLINE THAT WE’VE LOST

 

nationhood

Many works have been written as to why our country seems to be so DISUNITED…

Some say, it’s due to INDIVIDUALISM, a polite word for “SELFISHNESS”, ‘tis SAID;

Or a seeming absence of the state of NATIONHOOD, a true sense of COMMUNITY – –

For being CLANNISH, has turned us indeed into this  kind of PROCLIVITY!

 

islands-phil

The islandic geographical setting perhaps of our COUNTRY…

Has made it quite difficult to achieve much UNITY;

The ILOCANOS are sometimes the bugbear of the VISAYANS – –

And the ILONGGOS, would not feel at ease with the MANGYANS!

And history may have been so UNFORTUNATE…

As some tinged with traitorous betrayals, amassed some fortune and lucky FATE;

And America’s legacy of RIGHTS and FREEDOM – –

Seems to have been exaggerated, and those use of  rights surpassed what’s QUONDAM!

cicero

We FILIPINOS, are so truly CLANNISH and so POLITICIZED…

As POLITICS even have become a business, an industry much DESIRED;

And the emergence of DYNASTIES, is another feature of our clannish CHARACTER  – –

That’s why it truly will not get erased  in our very own CHARTER!

 

sun-yat-sen

Our people have become accustomed to bashing our own LEADERS…

They seem to feel so proud, as they’re considered as fearful, brave and dashing BASHERS;

For if this habit will continue, our stanchless bashing will be upon a RETINUE – –

All the succeeding PREXIES will also feel the bashing, BLACK and BLUE!

 

discipline2

This is the reason why DISCIPLINE has gone ROTTING…

Because our leaders have been bashed like MANURE, that’s so odorous and STINKING;

For what respect will  our leaders even MERIT – –

Even our descendants, will find it foul, to greet their leaders, in the future with courteous SPIRIT!

police-enforcing

How can our law enforcers be efficient in POLICING…

Neither would the traffic enforcers, be with respect to TRAFFIC REGULATING;

If the leader of the nation is treated so very BADLY- –

Others would surely follow, even to smack in the face those enforcers so HORRIBLY!

 

traffic-enforcing

 

Let us respect heretofore the  POSITION and not the OCCUPANT…

Let’s give regard to the election results, even if the occupant is CORMORANT;

As it’s a cycle that has to be complied, as elections are REVERBERANT – –

If the occupant is not to our liking, the next election will be most SIGNIFICANT!

sagisag-seal-OP

The FACEBOOK bashing has even ruined what’s left of our dwindling DISCIPLINE…

Thus, the last resort is to have a leader who’s strict and so STRINGENT;

For if DISCIPLINE will not truly come from WITHIN US – –

We direly need a leader who need to even strike terror (to insure DISCIPLINE) with an imagined WHIP or a LASH!

discipline

 

Some would even dare say: “WE”RE NOT AN UNDISCIPLINED BUNCH!”…

But that would surely approximate as a mere HUNCH;

For what would you say if a motorist stays in traffic’s INTERSECTION SQUARE – –

Well, perhaps that has become the new normal, and that is deemed as SWELL!

 

i-am-pilipino

It has been oftenly said that: “TOO MUCH FREEDOM, IS NOT GOOD”…

But  we have savored those rights as if they were LUSCIOUS FOOD;

And with this availment of much abuse of the FREEDOM – –

Would ruin a nation like ours, and even that of a KINGDOM!

ruination2

FUN RHYME NO. 363 – LINGAPIN PO NATIN ANG ATING PAMAHALAAN; HINDI NGA NAMAN PO SILA ANG DAHILAN

 

disinfection-rampaging-covid-coronavirus

[For  us  to  definitely  eradicate  this  COVID  PANDEMIC,  we  have  to  help our own government  in  this  battle.  This PANDEMIC which brought chaos and economic recession in the whole world  is  UNPRECEDENTED  and UNFORESEEN. We have  to  work   hand-in-hand   towards   our goal of an  eventual  triumph over this dreaded and  incurable  (as of now)  affliction.  The best  that  we  could do is  to  help  our government  which  is  at  the  very forefront  of  this  battle.  I guess,  we  have  no other choice at this very moment, as it is the only government that we’ve GOT.]

we-will-rise-as-one

 

Bilang isang pamamanhikan sa lahat ng atin pong MAMAMAYAN…

Taos puso po natin at marubdob na PAKIKIUSAPAN;

Ang ating mga ka-anak at pati na ang atin pong mga KAIBIGAN – –

Na  talos at nararapat po nating LINGAPIN ang atin pong PAMAHALAAN!

 

infographic-wuhan-virus

Ito pong PANDEMYA na idinulot po ng COVID…

Hindi naman po ang PAMAHALAAN ang siyang SUMABIT;

Ito po ay sakit na hanggang ngayon ay tunay na MISTERYO – –

Hindi po pa rin malaman kung ito ay NATURAL o ginawa ng TAO!

 

 

Wala pong BANSA ang tunay na NAKAPAGHANDA…

Mayaman mang BANSA, pati na rin ang MARALITA;

Disiplina po ang tunay na nating KAKAILANGANIN – –

Upang ang COVID-19 po, tuluyan tayong LISANIN!

covid-caught

 

Ang PANDEMYA pong ito ay “UNPRECEDENTED”…

‘Di po nakapaghanda kahit na nga ang US, at ang Gran Britanya, na isang KINGDOM na UNITED;

Pati ang ITALYA ngani, at pati na rin ang RUSSIA – –

Pati ang FRANCES, ang SINGAPORE at pati na rin ang INDIA!

 

Hindi rin po ito ang panahon nang PAGSISISIHAN…

Dapat po ay iwaksi po natin ang lahat ng IYAN;

Tumulong po tayo sa ating kaisa-isang GOBYERNO – –

Wala pong iba kung hindi ang syang pinangangasiwaan ng ating PANGULO!

duterte-for-unity

Ang liderato po ng ating BANSA sa NGAYON…

Kailan po ng inyong PAGLINGAP at PAGTULONG;

“In our small ways; let us all support and HELP – –

“Let’s think of the common good and not just our own SELF.”!

 

Huwag po nating ikumpara ang BANSA natin sa IBA…

May mga bansang ang mga tao’y puspos na may DISIPLINA;

Meron din mga bansang, mayaman sa TEKNOLOHIYA – –

At may mga bansang di-kakapalan ang naninirahan sa teritoryo NILA!

 

Kaya nga po ang pagtuunan po nati’y DISIPLINA…

Pakisamahan at mag-bigay simpatiya sa mga MEDIKO at mga DOKTORA;

Pati na rin po sa lahat ng mga pagod nang mga “NURSES” – –

Lahat-lahat po ng mga FRONTLINERS at mga HOSPITAL WORKERS!

thank-you-frontliners

 

 Kung tayo po ay palagian na lamang na MANINIRYA at MAMBABATIKOS…

Wala pong maitutulong yan, magdudulot po lalo ng galit at poot, BAGKUS;

Ituon po natin ang oras natin sa pagdarasal at taimtim na PANALANGIN – –

Upang ang PANGINOON nating DIYOS ay patuloy na tayo’y LINGAPIN DIN!

bendisyon

FUN RHYME No. 362: REMEMBERING MOMMY/LOLA NORMA AMIDST THIS PAINFUL PANDEMIA

 

mommy-norma

[Mommy/Lola NORMA would have celebrated her NINETY-FIFTH (95th) birthday  if she  were  still with us  today, August 5. During her life here on earth, Mommy/Lola NORMA would painstakingly take good care of us when we were ill, especially during our  infant  and  toddler years,  up  to  and  until our adolescence. Her usual health tip, when you would feel as though you are in the verge of catching the FLU was simple:  quaff  a  hot  soup  and  wrap  yourself  inside  a  warm blanket and after producing much sweat,you would by then feel CURED and AT EASE with no more PAIN.]

wondrous-wednesday

 

Mommy/Lola NORMA would have been NINETY-FIVE TODAY…

As it is Mommy/Lola NORMA’s birthday, this WONDROUS WEDNESDAY;

She would still have been so continuously caring for all of US – –

‘Tis her maternal nature, as if one among got sick, she’d surely go NONPLUS!

mom-and-son

Sometime in the early 50s, when I and my brother WILLIAM grew unsightly BOILS…

Mommy/Lola NORMA kept us both attended with her daily nursing TOILS;

But it did seem that our ailment was some kind of SUPERNATURAL- –

‘Twas said that its source was occult and the cure should be PARANORMAL!

offering1

Beside our cozy CEMBO home then, was an earth mound like a miniature HILL…

And we’d joyfully play around it, like jovial JACK and JILL;

Might have done a leak that may have irked the SPIRITS – –

And thereafter the BOILS appeared on our skin in an unending SPURTS!

anthill

 

And that was the first time, I saw some kind of a mystic OFFERING…

With lit candles and plates of food that were proffered after its COOKING amidst, SINGING and PRAYING;

And days thereafter, the BOILS vanished as though wiped with a fresh TOWEL – –

Our skin got restored to its former glow and sheen as though a polished JEWEL!

warning sign concept
warning sign concept

There was a time too when a localized FLU EPIDEMIC caught up with us ALL…

‘Twas in the late 50s,  as we’ve already relocated from a room at Tia AIDA’s nice and happy HOVEL;

Our 19th Avenue home then was actually a mere two- room AFFAIR – –

And the ground floor was constructed and got turned into some kind of a leisure LAIR!

NO-THIEVES

At ground floor, there were no doors that protected us, as BURGLARS were NOT then a FAD…

The place was just a resting venue, with straw mats and a sleeping PAD;

Only the upper floor, with staircase leading to a door, which could be LOCKED- –

But the ground floor lair, though with “sawali” walls as partition, is totally UNBLOCKED!

‘Twas only FIVE of us then; myself, William, Winston, Wilson and WILBERT…

With Daddy/Lolo Max and Mommy/Lola Norma,  our fight with the FLU was WON, though we got a bit WITHERED;

As Mommy/Lola Norma did the NURSING, Daddy/Lolo Max did the COOKING – –

And as lighting then was not much FINE, the cooked food went into some instance of SPILLING!

 

INFLUENZA

At that time when the FLU’s pains and hurts were at its APEX…

‘Twas decided that we rest and sleep at the LAIR, as it was BEST;

The house kitchen then was actually downstairs, and for CONVENIENCE – –

Food would all be near to us, as we are all then,  PATIENTS!

Once again, me and my co-duo William contracted an acute case of MALARIA…

‘Twas, because we went to a summer vacation in far-flung and forested NAGCARLAN, LAGUNA;

We both went into frightening and chilling FITS and unsettling high FEVER – –

Mommy/Lola Norma’s caring then was  not enough as we went into some bouts of fearful SEIZURE!

 

And so, we were confined at the  V. LUNA GENERAL HOSPITAL…

And Mommy/Lola Norma would visit us daily, ‘cos malaria was then deemed as FATAL;

By the grace of ALMIGHTY GOD, and the painful shots of QUININE – –

It cured us both, for if not indeed, we could have gone ASININE!

quinine-injection

It was too painful indeed, the QUININE injection SHOTS…

It has to be made intramuscular, thus the injections were done on the BUTTOCKS;

The injectable solution was so thick; so VISCOUS and so TREACLY- –

The injecter must massage the injection point afterwards,  to melt and liquify the solution SLOWLY!

 

Those were Mommy/Lola Norma’s CARING MOMENTS…

She was passionate and strong and she won’t go into PRETENSE;

If you’re feeling ill, just follow Mommy/Lola Norma’s apt ADVICE – –

Hot soup, hours enwrapped in a warm blanket, to stave off FEVER till you sweat; a health tip that truly CURES and wipes out the CRIES!

HAPPY BIRTHDAY IN HEAVEN, MOMMY/LOLA NORMA!

 

FUN RHYME No. 361: BIRTHDAY GREETINGS UNTO MY SISTER-IN-LAW, CRISTINA “TINA” EVANGELISTA-CHUNG

 

TINA-CHUNG

[BIRTHDAY GIRL TINA aka CRISTINA EVANGELISTA-CHUNG is shown in this photo with  a caption that says: “I’M GOING TO IGNITE THE PHILIPPINES!’. She is actually promoting a brand of HEALTHY organic products with the label YOLI. And she is indeed burning the path towards a successful marketing career aimed at making us all strong, in good shape and immune to the COVID-19 virus.]    

 

yoli-tina

Happy  happy birthday to you Madame CRISTINA…

Being a Leo born on August 4th, you’re  well known for being an inspiring and  optimistic PERSONA;

You also have a humorous personality, and that’s quite QUAINT – –

As you’re naturally a bit social and loves to make people laugh with no RESTRAINT!

LAUGH-NO-RESTRAINT

You take the world on, as your stage, and thrive  in such an ENVIRONMENT…

And at times, you like to be the center of attention in your ARRONDISSEMENT;

But your humor is only matched by your positive OUTLOOK – –

As you’re full of such joyful antics, as if you’re a walking COMIC BOOK!

ARRONDISSEMENT

Your KITH and KIN are often impressed with how you find the good in any SITUATION…

And because your personality is so engaging, you’re deemed as SWEET by your COMPANION;

Though you may be rebellious at times, making it hard for you to fit into a conventional MOLD – –

You ought to be DOCILE at times too, ready to heed BITS of advice that to you, are wisely TOLD!

giving-advice

You also prefer to do things your own WAY…

Even if it means hurting your chances of receiving lauds and shouts of HURRAY;

You’re intelligent, compassionate and STRONG-WILLED – –

You usually would shine and stand out in your chosen FIELD!

 

strong-willed-woman

At times, your resistance to any kind of restraint endows you with pioneering POTENTIAL…

As you channel your energies positively, you’ll have the ability to enliven people, so SEVERAL;

But you should be careful too not to put to challenge your INDEPENDENCE – –

‘Tis because autonomy of thought gives you much of your TRANSCENDENCE!

INDEPENDENCE

On you natal day, my dearest SISTER-in-LAW…

I hope and pray that you’d heed this wise and judicious SAW;

It says: “DO WHAT YOU LOVE and SUCCESS WILL FOLLOW…” – –

For with your passion, FIRE and zest, you’ll bury all the SORROW!

quote-for-tina

 

HAPPY HAPPY BIRTHDAY ONCE AGAIN TINA!  

 

happy-birthday-tina

FUN RHYME No. 360: BIRTHDAY GREETINGS UNTO ATTORNEY LEONIDES “NIDES” RESPICIO

 

NIDES-SPEAKER-COUPLES

[BIRTHDAY  BOY  Attorney  LEONIDES  “NIDES”  RESPICIO  is shown  in  this  photo speaking  before  members  of  the  COUPLES  FOR  CHRIST – ILOCOS NORTE Chapter sometime in 2015. NIDES is an active officer of the COUPLES FOR CHRIST and is also a  highly  competent  and  skilled  lawyer.  NIDES  is  a proud member of  the UP Law Class 78.]

Happy  birthday to you ATTORNEY NIDES…

You’re a real friend and quaintly as an ENTERTAINER, it describes you BEST;

For you’re so good playing the HARMONICA – –

Hearing the melody, would instantly bring a state called RHATHYMIA!

RHATHYMIA is a feeling of CHEERFULNESS and LIGHTHEARTEDNESS…

For hearing the mouth harp, instantly erases any SADNESS;

You’re truly a virtuoso as regards playing this virtual FRENCH HARP – –

Listening to its melody would truly soothe EVERYONE’S HEALTH and HEART!

virtuoso

 

Your AUGUST 4 birthday horoscope shows that you’re GENEROUS and SENSITIVE…

But you’re a natural-born leader, and that’s a trait that’s truly so POSITIVE;

You’re always considerate towards others and upon their FEELINGS – –

You’re not only best in HARMONICA, as I have also heard your SINGINGS!

You tend to be a little dramatic, well,  just at TIMES…

Hope you’ll stay as LAWYER, and not be lured to the theater and stage to do PANTOMIMES;

But you’re still the best artistic performer, in my ASSESSMENT, thus FAR – –

If I only have the POWER, I’ll award you a GRAMMY or an OSCAR!

You’re also  good at promoting yourself and connecting with PEOPLE…

In fact, people in powerful positions, that’s actually everyone’s EYE APPLE;

The LION in you, being a LEO, makes you the typical king of your own JUNGLE – –

You’re considered as “SWEET” by people around you, and that would really bring unto your eyes much SPARKLE!

 

apple of my eye

Your smiles are contagious as you’re deemed as a  true flamboyant LION…

An active member of COUPLES for CHRIST, faithful believer of GOD, WHO’s praised in the SONGS of ZION;

A competent and a skilled lawyer and BARRISTER – –

A legal eagle indeed, who’s listed in our country’s attorneys’ ROSTER!

leo-lion-person

 

On you natal day, my dear and trustworthy FRIEND NIDES…

I hope and pray that a SYNERGY would transpire between our LAW OFFICES;

A funny saying sort of went this way: “TOO MANY COOKS SPOIL THE BROTH” – –

TWO ARTISTIC LAWYERS LIKE US INDEED, could bring more clients and fees, and so on, and so FORTH!

and-so-on-and-so-forth

 

HAPPY HAPPY BIRTHDAY ONCE AGAIN NIDES!  

happy-birthday-greetings

FUN RHYME BLOG 359: TUNAY NA DISIPLINA ANG PANLABAN SA PANDEMYA

 

DISIPLINA1

 

Kailangang talaga ang mahigpit na DISIPLINA …

Ukol sa laban natin dito sa COVID na PANDEMYA;

DISIPLINANG mula sa kaibuturan ng ating sariling PAGKUKUSA – –

Hindi yaong DISIPLINANG, na dapat pang IPINAG-UUSISA!

covid-infection-rate-PH

 

Malala na pong talaga ang daloy ng INFECTION RATE…

Mukhang tayo’y dapat nang “not just WAIT and WAIT”;

Mahirap nang umasa pa muna sa pagdating ng VACCINE – –

Tratuhin natin ang hindi pagsunod sa PROTOCOLS “as  a TRULY GRIEVOUS SIN”!

DISIPLINA3

Kung hindi naman po ESSENTIAL ang inyong GAWAIN…

STAY AT HOME please, at huwag na po munang MAG-“IN”;

At huwag na huwag pong gagawa ng anomang PALUSOT – –

Baka po kayo’y ma-KALABOSO, at kulay ORANGE ang inyong MAISUOT!

prison-ph-more-fun

Dalawang-linggo lamang po naman ang itatagal NITO…

Huling hirit na lamang po, upang ang INFECTION RATE ay MAGBAGO;

Pagpursigihan po nating lahat upang hindi tayo’y  MABULIYASO – –

Baka maging PAULIT-ULIT laang, at magmumukha tayong mga PAYASO!

 

May mga TAO dangkasi, lalo na sa mga PALENGKE…

Na kung saan, haay naku, doon si COVID VIRUS, PUMIPIRME;

Kung umasta eh, akala mo’y si SUPERMAN o WONDER WOMAN – –

Ni ayaw MAG-MASKARA, at ayaw daw magmukha silang, si BATMAN!

 

Magtulong-tulong na po tayo para sa PAMBANSANG KALUSUGAN…

Mas lalong magiging maigting ang halos lugmok nating KALAGAYAN;

Itaguyod po natin ng palagiang PANALANGIN at lubos na KOOPERASYON  – –

Para po maigawad sa atin ng Poong MAYKAPAL ang patuloy at ganap na BENDISYON!

 

 

PATULOY NA ISIPIN ANG KALIGTASAN NATIN;

UPANG ANG PANGINOONG DIYOS,

PANALANGIN NATI’Y DINGGIN!

God's blessing2