FUN RHYME: ANG KABALINTUNAAN NG ATING PAGKAKA-BANSA at ANG COVID PANDEMIC

 

[Some quarters are saying that our country is losing the WAR against the COVID PANDEMIC due to the continuing spike in the number of new infections. But it is simply because the testing centers has increased and has become more intensive. The spike can also be justified by the fact that in all of the countries within the ASEAN region, the PHILIPPINES has the highest POPULATION DENSITY, for which reason the rate of community transmission will become more rapid.  The other factor that would see through our TRIUMPH in this battle is DISCIPLINE among our ranks and compliance as well as ODEDIENCE to the rules promulgated by the authorities.] 

 

Ang ating pagiging BANSA ay medyo parang ASIWA…

Dahil para bagang tayo ay hindi pa tunay na BANSA;

Hindi pa rin MAGKA-ISA, o kaya ay MAGSAMA-SAMA – –

Mukhang meron po talaga  tayong MALAKING PROBLEMA!

Sinasabi ng ilang pantas, tayo daw ay SOBRANG REGIONALISTIC…

Hindi pa raw natin talaga naaarok na maging NATIONALISTIC;

Dahil nga daw naman sa dami ng REHIYON at mga DIALEKTO- –

Wala pang tunay na NATIONHOOD na naikintal sa ating ISIPAN at ULO!

 

Bakit nga naman, ang ating mga KABAYAN…

Gagawin pang BUTT of JOKES, ang ating  MAMAMAYAN;

Yaong hindi magagandang ASAL ng ILAN – –

Ipagbabando pa at ikakakalat na para bagang ULAN!

Hindi din tayo halos ugaling gumalang sa KAPANGYARIHAN…

Marahil dahil nga sa mga dinanas sa NAKARAAN;

Sinupil ng mga KASTILA ng higit sa TATLONG DANTAON- –

Kaya pati ngayon, para bagang galit na sumunod sa BATAS at REGULASYON!

Tingnan po na lamang ninyo sa mga INTERSEKSYON…

Kahit nga ngayong dapat maging “cautious” sa “MOTORISTS’ LOCOMOTION”;

Magpupumilit na humimpil sa INTERSECTION BOX – –

Dahil kahit na RED na ang LIGHT, ang sasakyan pilit pa ring ii-SWAK!

 

Ang tingin ng kapwa natin sa ating mga PINUNO…

Para bagang lahat na ay sarili lamang ang siyang PINU-PUNO;

Para bagang hindi na inisip at kinaligtaan na lang ang IBA – –

Makasarili daw at lahat ay hindi daw KAKAIBA!

 

Yaong ugaling-galit marahil sa mga NAMUMUNO…

Nagsimula noong ang mga KASTILA ay naging PASIMUNO;

Nang pagmamalupit at pang-LILINLANG – –

Kaya pati ngayon, yaon pa rin ang pananaw ng ating KAWAN!

 

Batay sa ating KASAYSAYAN, ay mga latak daw  ng LIPUNAN…

Yaong mga KASTILALOY, na ipinadala sa ating BAYAN;

Kaya marahil hindi naging mahusay na EHEMPLO – –

Hindi sila wasto’t, maawain at hindi rin MAKATAO!

 

Ngunit yaan ay halos isang siglo nang NAKARAAN…

Kaya dapat na nating iwaksi at KALIMUTAN;

Ngayon ay dapat nang magkaisa TAYO- –

Lalo na’t rumaragasa ang PANDEMYANG  dala ng DEMONYO!

 

Marami ang nagsasabi at talagang  NANGGAGALAITI…

Mali daw ang pamumuno at ‘di darating sa MABUTI;

Kesyo ganito daw ang dapat at maganda daw ang LULUWAT – –

Subalit, sino ba ang eksperto sa PANDEMYA, ang U.S.A. nga’y halos NAWARAT!

Dapat lamang marahil, tayo’y maniwala ng LUBOS…

Na ang ating mga namumuno ay tumutulong ng TALOS;

Iisang BANSA lamang po naman lahat TAYO – –

Kapag hinangad nila ang MALI, lahat tayo, pati sila’y TALO!

Maraming nagsasabi na ang kampanya laban sa COVID PANDEMIC…

Ay ‘di daw mag-tatagumpay, at dapat daw ay MAGPALIT;

At kanilang ingunguso ang araw-na-araw na INFECTION SPIKE – –

Wala na daw pag-asa na ang SAKIT, ay tuluyang ma-WIPE!   

Ang pagdami po ng COVID CASES sa atin BANSA…

Hindi po naman dapat natin ngang ang pagtaas ay IKABAHALA;

Dahil ang POPULATION DENSITY po natin kung ikukumpara sa mga bansa sa ASEAN – –

Ang PINAS po ang siyang pinakamataas ang DENSITY … PEKS MAN, TOTOO YAN!

Lalo na nga sa METRO-MANILA, na halos ay isang MEGA-CITY…

Grabe po sa lugar na ito ang POPULATION DENSITY;

Kaya mag-muni-muni tayo pong LAHAT – –

Kaligtasan ng buong BANSA, kung tayo po’y  susunod,  ay darating ng  MALUWAT!

Kaya nga po ang TRANSMISSION RATE at TUMAAS…

Dahil ang COVID spread ay PAPAGASPAS;

Kung ang mga tao’y halos magkaka-DIKIT- –

Lalo na sa mga INFORMAL SETTLEMENTS, na halos bahay KABIT-KABIT!

 

Dapat ikintal natin sa ating PAG-IISIP…

Ang pag-galang sa KAPANGYARIHAN dapat nating sundin at tayo’y maging “STRICT”;

STRICT sa PAGSUNOD, dahil dapat ganun ang MOTTO – –

Dahil pagdating ng araw na ang inyong GUSTO ang siyang namuno, baka mas maraming LAIT ang aanihin po NITO!

Kaya dapat IKINTAL sa ating KAMALAYAN…

Respeto sa POSISYON ay dapat maging KAUGALIAN;

Kung puro “BASHING against our leaders will endlessly CONTINUE “- –

This BASHING scenario will deprive us all, from a LIFE that’s  free from CHAOS, STRIFE and BUGABOO!

STAY SAFE AND LET’S FIGHT COVID TILL IT IS DEFACED!

Leave a Reply