FUN RHYME No. 338: ANG UKOL SA “DISCRETION” AT ANG ABS-CBN CORPORATION

 

Marami po ang hindi talos na nakakaalam ng syang KATOTOHANAN…

Na ang PRANGKISA po ay hindi po naman isang lantad na KARAPATAN;

Dahil ang PRANGKISA po ay tunay na isang PRIBELIHIYO LAMANG – –

Kapag may “PRIVILEGE” po, pa-minsan-minsan, ika’y pwedeng MAKALAMANG!

 

Ang KONGRESO po natin ay may ‘DISCRETION”…

Na palawigin ang PRANGKISA, o bawiin kung may RASON;

At ang ‘DISCRETION” po sa katotohanan, ay kalayaan at KAPANGYARIHAN – –

Magpasya kung may makitang kamalian at ang kung anoman ang NADUMHAN!

 

DISCRETION as defined: “is the freedom to decide what should be done in a particular SITUATION”…

It actually does not require accomplishments or tasks done, for some kind of EVALUATION;

You may perhaps advance with passing COLORS, but that’s not the whole SITUATION – –

It still boils down back, to JUST and SHEER CONGRESSIONAL DISCRETION!

 

Kapamilya-Network-web

 

Sa isa pa pong kahulugan ng terminong DISCRETION…

Eh, ganito po ang syang turan, with neither REVISION nor ADDITION:

“‘Tis the power of making free choices unconstrained by external AGENCIES” – –

Kaya po ang ABS-CBN, ala pong karapatang “mag-DEMAND” even with lots of VACANT FREQUENCIES!

 

 

Kaya po tayo’y may ELECTION, upang ihalal ang syang magiging REPRESENTATION…

Yaon pong mga halal na alam ang buong “essensya” ng DISCRETION;

Ekslusibo pong kapangyarihan ito ng atin pong KONGRESO – –

Huwag po naman sana ito’y

ikabagot ninyo dahil laang kay KARDO!

JOKE, JOKE, JOKE ….

Leave a Reply