FUN RHYME SERIES 301 – SALAMAT SA DONASYON; RONIE AT LILA

ronie-lila1

 

 

maraming_salamat

 

Nais kong pasalamatan ang aking mga KAIBIGAN,

Bagamat sila’y nasa malayo, parang kapitbahay LAMANG…

Dalawa silang mag-sing-irog at tunay na NAGMAMAHALAN;

Parang bagang kami’y napasama sa pagliyag nila ng KARIKTAN!

 

 

ronie-lila2

Mga supling kong aking MINAMAHAL,

Kanila ding inaruga at pinag-uusalan ng DASAL;

Dahil naging malapit na sila sa isa’t-ISA..

Naging magkakakilala ng totoong matagal NA!

 

 

shane-che-alee-new 

 

Papunta na nga sila1 at gabi-gabi’y nag-PRA-PRAKTIS;

Init ng klima sa PHOENIX1a ay dapat nilang MATIIS;

Pero mga pabaon mula sa PILIPINAS,

Siguradong sa kanila’y magbibigay ng LUNAS1b!

 

 

alee-new 

 

Nagpadala ng DONASYON itong si RONIE at LILA..

Aba nagulat ako at sa celphone ay tumawag PA;

Kinausap ng masinsinan ang aking bunsong,si ALEE…

Ipinaabot ang GOOD LUCK sa kanya at ang kanyang mga ATE!

 

 

 

 

Sa Agosto A-UNO sa kasalukuyang  LINGGO,

Lilipad na sila at papasok na sa  ELIMINATIONs2 con TODO;

Susundan naman ito ng SEMI-FINAL3 ROUND,

Marami-raming mga TEAMS ang malamang ay ma-DOWN4!

 

 

ronie-lila3

 

Tulad ni RONIE at LILA’y, ipagdasal natin ng todo RAMDAM…

Na mangitian naman sila ng magandang KAPALARAN;

Sanay makamit nila ang PANGUNAHING  KAMPEONATO…

Ang medalyang PLATA o mas magaling po ay ang ORO!

 

 

world-hhdc-medal-gold

 

Salamat sa binahagi ninyong PABAON,

Magbubunsod ito ng mas masidhing INSPIRASYONG;

At ipakikita nilang tunay sa buong MUNDO…

Na talagang  magaling at mahusay ang FILIPINO!

 

 

Flag_of_the_Philippines 

 

 

Ang salawikain ngang naturang TAMBING,

Kung magandang kapalaran ay talagang DARATING;

Darating ito na halos ay nakalatag sa BANDEHADO…

Basta’t mga panalangin at dasal ay magiging laang SUPORTADO!

 

 

lila1 

 

Salamat muli RONIE ABING at LILA…

Maasahan kayong mga kaibigang TALAGA;

Ang inyong tulong at dasal ay tunay na MABISA;

Sana nga’y ibuhos ang magandang kapalaran sa kanila na halos ay RAGASA!

 

fundraising

 

Thank you muli sa suporta sa FUNDRAISER nila SHANE, CHE at  ALEE,

Malaking tulong talaga… and the dancers will dance in GLEE…

Ipagdasal din po ninyong taimtim at MARUBDOB,

Marahil siguradong maiiuwi na nila tuluyan ang GOLD5!

 

ronie-lila4 

 

Salamat RONIE ABING at LILA6!!!!

 

============================================================

[Legend: 1 – My daughters Alee, Cheska and Shayna, together with their team mates  will trek too Phoenix, Arizona once again, to compete in the 2019 WORLD HIPHOP INTERNATIONAL CONTEST (“WHHI”) with common aspiration to bag the GOLD in  the MEGACREW Division. The 2019 WHHI is to be held at the ARIZONA GRAND RESORT & SPA in Phoenix, Arizona on August 5-11, 2019.

1a – The all-time record high temperature in Phoenix, Arizona was 50°C (122°F) on June 26 1990. Nowadays, the heat in Phoenix, Arizona is flirting with the same high numbers.

1b – The donations indeed would bring enhanced morale to the members of the LEGIT STATUS Hiphop Team and that they are deemed not as mere support but also as remedy to the usual financial woes. Last time, the team needed to even engage the services of a doctor after a member suffered a sprain and another with high fever.

2 – With more than 50 nations participating in the WHHI and most nations sending at least 2 teams, the ELIMINATION round will be held on the first 2 days, August 5 and 6, 2019 from morning till night.

3 – The SEMI-FINAL Round will be held on the second 2 days; namely: August 7 and 8, 2019. Thence, the ONE-ON-ONE dance battles will take place on August 9, 2019 and the FINALS on August 10, 2019 with at the most 7 teams competing for the Champion award for the MEGACREW division.

4 – There will surely be a lot of teams which will be stricken off the list that will compose the FINAL Round participants of at the most 7 teams for the MEGACREW division.

5 – GOLD is the GOLD MEDAL that goes with the CHAMPION AWARD in the 2019 WHHI.

6 –  RONIE ABING and LELILA STRAND are friends who are based in San Jose, California. RONIE was my colleague at the ALLIED BANK when I worked thereat as LEGAL OFFICER in the late 80s and 90s while LILA is RONIE’s better half whom RONIE met years ago after LILA went home as a balikbayan (and an eventual victim of a robbery, and sought the help of the Barangay where RONIE was the Executive Officer of the Barangay Talon Uno in Las Piñas, Metro-Manila).]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply