FUN RHYME SERIES 229: IBOTO PO NATIN SI   CONDER  PAGUNURAN

CONDER-WITH-FAMILY-photo2

 [Eto po ang larawan ng buong pamilya ni CONDER PAGUNURAN (kandidato bilang KONSEHAL sa PIAT, CAGAYAN) na kinuha sa selebrasyon ng isang piging kaugnay sa kaarawan ng kanyang mga kaanak. Mula po sa KALIWA: Karl, Karlo Mikhael, Francesca, Mico, Conder at ang kanyang magandang may-bahay, si Mila.]

 

 

 

 

Si CONDER  po’y matapat at magiting na CAGAYANO,

Lugar ng kapanganakan ng mga magulang po nyang TOTOO;

Sa PIAT po, na syang sinilangan ng kanyang mga MAGULANG…

Dito po noong bata si CONDER namalagi at nagka-MUWANG!

 

 

Ang mithi niya’y makapagsilbi sa bayan  ng PIAT nang walang HANGGAN,

Dahil ito nga po ang minahal na bayan

ng kanyang  buong ANGKAN;

Bilang KONSEHAL sa marangal na SANGGUNIANG BAYAN,

Pagiging abogado niya’y tunay na makakatulong sa TANAN!

 

 

Bilang pagtulong sa bayan nyang MAHAL,

Sana po’y mailuklok natin sya’t MAIHALAL;

Sa paggawa’t paglilok ng mga ORDINANSA,

Tunay na sya ay magkakaroon ng malaking TSANSA!

 

 

Ang mga mithiin niya’y tungo sa PROGRESO,

Pati na rin ang pagpapalaganap ng gawaing USO;

Yaong makakatulong at magiging TUMPAK,

Upang ang mamamayan ng PIAT, ay umunlad at MAGALAK!

 

 

Nasaksihan ko po ang kanyang KASIPAGAN,

Dahil nga sa Law Office ko’y naging KASAMAHAN;

Meron siyang talino at lantay na PAGPUPURSIGI,

Siguradong  sa pagiging KONSEHAL ito’y MAKAKAIGI!

 

 

 

IHALAL PO NATIN SI CONDER PAGUNURAN,

SIGURADONG SA PAGTULONG, WALA SYANG KAPAGURAN;

MAKATAO PO SIYA AT SADYANG MAKADIYOS,

PAGIBIG NIYA SA BAYAN AY TUNAY NA PUSPOS!

 

IBOTO SI CONDER PANGUNURAN BILANG KONSEHAL NG PIAT, CAGAYAN!!!! 

Leave a Reply