FUN RHYME SERIES 136: “TEAM NA AKING IDINI-DIGA; SIGURADONG MAY IBUBUGA…”

 [The TITLE of this FUN RHYME BLOG which is in TAGALOG: “TEAM NA AKIN IDINIDIGA; SIGURADONG MAY IBUBUGA!”, literally means in ENGLISH as: “THE TEAMS THAT I AM PROMOTING; THEY CAN REALLY MAKE THINGS HAPPEN!” or perhaps, “THE TEAMS THAT I AM BATTING FOR; THEY HAVE THE CHAMPION EXPERIENCE!” or words to that effect…he,he,he…LET’S MAKE IT HAPPEN!]

 

Sa gitna nitong PAGLILIKOM1,

Ng pundong magiging syang BAON2;

Nitong dalawang  HIPHOP Team3,

Para sila’y di tuluyang MABITIN4!

 

 

Aba, ito’y mantakin po ninyo,

Halos NOBENTA silang TAO5;

Sa pagkain na lang nila’t AUTO6,

Organizers nila’y tiyak na MALILITO!

 

   

Kaya sana’y maging GENEROSO,

Yaong mga pinadadalhan ng MEMO7;

At kanilang palawakin ang PANINGIN8,

BEST FRIENDS at KIN ay kanilang isama na RIN9!

  

 

Itong LEGIT STATUS Team noong 2015,

Natanghal din po namang tunay na RUNNER-UP DIN;

Sila’y naging pong PANGLIMA10,

Sa larangang ng 53 na bansang syang SUMAMA!

 

 

Sa totoo nga po pala LEGIT ay nag-SEGUNDO11,

Sa paligsahang VARSITY, lahat halos ay TINALO;

Si RACE MATIAS12 pa nga ang CAPTAIN12a,

Tunay na magaling mag-TRAIN13!

 

 

Yaon po namang ALLIANCE Team,

Aba eh! pambato din at DINGGIN;

TUMERSERA po ko sila sa 2016 na LABANAN,

Sa LAS VEGAS na kung saan maraming NAGPALIGSAHAN!

 

 

Kaya dapat ipanalangin nang marubdod nating DASAL14,

At kung pwede’y humingi ng EKSTRA po na PAN DE SAL15;

Dahil sa PHOENIX ARIZONA po pala’y,

Napakainit po na para pong HURNO16…NAKU PO INAY17!

 

 

Kaya marahil meron na tayong masasabing PARTIDA18,

Dahil mga banyagang Caucasian19, hirap sa INIT na magpahinga—

Talo ng ating mga PINAY na kung saan tayo’y  SANAY20

Mainit man o malamig, tiyak tayo’y WAWAGAYWAY21!

 

Kaya nga’t sa PANGALAN NG PAG-IBIG,22

Pag-ibig sa bayan at sa mga batang halos sa sayaw ay SAGIGILID!23

Ipamanhikan natin sa ating PANGINOONG DIYOS, 

Na wala sanang masamang mangyari’t o kaya ay KUMABYOS24

 

Kumpiyansa at pananampalataya ang DAPAT,

At sa inyong mga ASPIRASYON ay maging TAPAT;

Maging magiliw at galak sa inyong PAGSASAYAW…

At ang magandang kapalaran siguradong KAKAWAY!25

 

 

================================================================

[Legend: 1 – PAGLILIKOM is a Tagalog term which means FUND COLLECTION in connection with the FUNDRAISING DRIVE in support of the LEGIT STATUS and ALLIANCE Hiphop Teams who will see action and compete in the 2017 WORLD HIPHOP INTERNATIONAL CONTEST in Phoenix, Arizona on August 7-12, 2017.
2 – BAON is a Tagalog term which means monetary allowance or money to be used to defray expenses in a trip or travel.
3 – The TWO (2) HIPHOP Teams referred to are the: LEGIT STATUS DANCE TEAM and the ALLIANCE DANCE TEAM.
4 – MABITIN is a Tagalog term which means to fall short of expectations or to feel inadequately financed in this aspiration of the TWO (2) Philippine Hiphop Teams (i.e. LEGIT STATUS and ALLIANCE) to BAG the GOLD.
5 – The tally of those who will join the TWO (2) Hiphop Teams in their quest to BRING HOME THE GOLD stands at 89 (50 for the LEGIT STATUS and 39 for ALLIANCE), almost 90 in all.
6 – AUTO is used in this FUN RHYME BLOG to refer to transportation needs and most particularly to achieve a FUN RHYME.
7 – MEMO is used in this FUN RHYME BLOG to refer to a letter.
8 – PANINGIN is a Tagalog term which would mean the sense of sight or some kind of a gaze and also, to refer to the SCOPE of the range of would-be donors that need to be viewed as prospective and most certain benefactors.
9 – A push or perhaps continued reminders ought to be issued to sway those who will be receiving the letters of solicitation to pass it on to their best friends and kin.
10 – PANGLIMA is a Tagalog term which means FIFTH PLACER but the official ranking of LEGIT then was as FOURTH RUNNER-UP.
11– SEGUNDO is a Spanish word which has been accepted as Filipino term too for SECOND PLACER. But the official ranking of LEGIT STATUS’ Varsity Team was as FIRST RUNNER-UP.
12 –  RACE MATIAS is the handsome team captain of the LEGIT STATUS Varsity Team who skippered the LEGIT STATUS Varsity Team to its SILVER AWARD victory in the 2015 WHHI (Varsity Division). RACE’s father, Mayor Herbert Bautista was a generous benefactor of the Team then.
12a – Captain means TEAM CAPTAIN.
13 – Asked then, as to what made them rank SECOND and landed on a SILVER AWARD rank, RACE said that TRAINING is very much important in such kind of competition.
14 – DASAL is Tagalog term which means PRAYER.
16 – HURNO is a Filipino term which means OVEN.
17- INAY is actually an INTERJECTION customarily uttered by Filipinos to express FEAR or PAIN…the precise phrase is actually “INAY KO PO!”.
18- PARTIDA is a Filipino slang which means ADVANTAGE. 
19 – CAUCASIAN – Majority of the teams from other countries are of the Caucasian breed.
20- SANAY is a Filipino term which means ACCUSTOMED.
21 – WAWAGAYWAY is a Filipino term which means waving the flag in VICTORY.
22 – As has been said, LOVE and PASSION for DANCE is the uniting spirit that binds all the dancers of the LEGIT STATUS and ALLIANCE Teams. For those who will serve as DONORS, it would be LOVE for our country and LOVE for these skillful kids who want to show off their talents unto the WHOLE WORLD.
23 – SAGIGILID is a terms for the early Filipino slaves; indeed these kids-dancers by reason of their PASSION for DANCE have virtually enslaved themselves to the culture f DANCE of the HIPHOP genre.
24 – KUMABYOS means to commit a mistake or a miscue.
25 – LUCK and FORTUNE will surely wave and will soon be attracted to those who will show off their confidence in a GLEEFUL and JOYFUL manner.]

 

Leave a Reply